Skip links

Vi är SoliFast

SoliFast är ett finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen, som erbjuder kostnadseffektiva lån till bostadsrättsföreningar.
Med en lång erfarenhet, en effektiv organisation, samt trygg och långsiktig upplåning, konkurrensutsätter vi marknaden för att erbjuda bostadsrättsföreningar lägre räntor.

SoliFast delägs och finansieras av Alecta, ett av Sveriges största och äldsta pensionsbolag.

Som enskild förening får man sällan den bästa räntan bankerna har att erbjuda, och idag betalar många föreningar mer än vad som är befogat. Alecta är en av SoliFasts ägare och garant för det kapital som lånas ut – via bolaget Solifast Finansiering KB som Alecta äger.

Det här gör SoliFast till en trygg och långsiktig långivare som arbetar för att sänka bostadsrättföreningarnas enskilt största utgift, räntekostnaderna.

Vi använder oss inte av internräntor utan endast av marknadsräntor, vilket skapar större transparens och minskar riskerna för våra kunder.