Skip links

Nollgolv och ränterabatter
– vad betyder det?

Många som sitter i styrelsen i sin bostadsrättsförening möter ofta krångliga och byråkratiska termer i kontakten med sin bank. Även om vi på SoliFast har som mål att göra allt lite lättare för er låntagare, så är vi väl medvetna om att vi också ibland krånglar till det.

Här följer några ord och fraser som kan vara bra att ha koll på när du diskuterar dina lån och villkor med din bank – både som bostadsrättsförening och som privatperson.

Nollgolv: Detta ord har åter blivit aktuellt att diskutera då den rörliga STIBOR-räntan gått under 0-strecket. Ett nollgolv innebär att banken inte kommer att justera ner sin in- eller utlåningsränta trots att STIBOR (eller annan referensränta) sjunker under noll-strecket. För ditt privata sparande är det en positiv effekt att du då slipper betala för att ha pengarna på bankkontot. För lån till bostadsrättsföreningar kan effekten vara den motsatta, så tänk på att den rörliga räntan bara kan gå upp om den slagit i nollgolvet. I sådana fall kan det löna sig att välja fast ränta istället.

Ränterabatt: Många banker och kreditinstitut tillämpar olika typer av rabatter för att locka kunder. Man ska komma ihåg att en rabatt är precis vad det låter som – det är ett avsteg från det ordinarie priset och med största sannolikhet kommer priset att justeras upp vid ett senare tillfälle. SoliFast har valt att inte använda sig av rabatter då vi tror att du som kund kan känna dig lurad den dag din ränta plötsligt höjs utan att din kreditvärdighet för den sakens skull på något sätt förändrats.

Helkund: vissa banker (inte SoliFast) Premierar kunder som blir så kallade helkund. För vissa aktörer är detta ett sätt att få kontroll över en större del av din förenings eller din privata ekonomi. Det kan också vara skönt som kund att bara ha en bankkontakt. Ofta är helkund förknippat med olika typer av rabatter. Tyvärr har det visat sig att de kunder som är mer aktiva i att jämföra sina räntekostnader får en lägre total kostnad än de som är kvar hos en aktör med alla sina lån och försäkringar för att säkerställa att de har kvar sin helkundsrabatt (SvD – ”Var otrogen mot din bank och tjäna pengar”).

Läs vidare nedan:

  • Löptid vs. Kapitalbindningstid
  • Villkorsperiod
  • Räntebindningstid
  • ränteskillnadsavgift
  • Reporänta
  • Referensränta
  • STIBOR
  • Refinansiering
  • Byggkreditiv
  • Investeringslån och gröna lån

Löptid vs. Kapitalbindningstid: När man talar om löptid pratar man i regel om hur lång tid lånet löper – dvs 3 år, 5 år, 10 år, eller ibland ännu längre tid. Kapitalbindningstid är ett annat ord för löptid och avser precis som det låter: hur lång tid man binder upp kapitalet.

Villkorsperiod: Kreditens löptid är indelad i villkorsperioder. För krediter med rörlig ränta kan en villkorsperiod även vara indelad i en eller flera räntebindningsperioder.

Räntebindningstid: Räntebindningstid är den tid som räntan är knuten på en viss nivå. På ett typiskt ”rörligt lån” är räntebindningstiden 3 månader medan kapitalbindningstiden kan vara allt från 3 månader upp till 10 år eller mer! Man ska komma ihåg att om man vill lösa ett lån innan kapitalbindningstiden löpt ut kommer banken att ta ut en sk. ränteskillnadsavgift för att täcka förlorade framtida intäkter.

Reporänta:  Riksbankens styrränta. Reporäntan ligger till grund för såväl penningpolitik som för andra räntor i Sverige och har stor påverkan på samhället och det finansiella systemet.

Referensränta: En räntesats som Riksbanken anger på halvårsbasis och motsvarar reporäntan vid utgången av föregående halvår

STIBOR: En ränta baserat på ett dagligt medelvärde av Svenska bankers in- och utlåningsränta mellan varandra (Stockholm Interbank Offered Rate). Beräkningen sker kl 11.00 varje dag. SoliFast använder STIBOR som underliggande referens för vår 3-månaders rörliga ränta. Det innebär att om du begär en offert från oss får du reda på vår räntesats baserad på STIBOR dagen innan kl 11.00.

Refinansiering, byggkreditiv och investeringslån:

Beroende på vad lånet ska användas till ställs olika krav på kontroller och säkerheter. Refinansiering handlar om att lägga om ett befintligt lån, antingen inom samma bank eller byta till en annan bank. Ett byte av bank tar ofta mellan 1-3 månader och skall förberedas i god tid för att ske smidigt.

Byggkreditiv är ett lån som är kopplat till utveckling av en fastighet – ofta från bygglov till färdig bostad. Banken eller ett ombud genomför kontroller för att säkerställa att byggprojektet går som det ska och banken betalar ut pengar först när vissa moment uppnåtts.

Ett investeringslån kan vara nästan vad som helst, så länge det tillför ett värde i fastigheten – både i realiteten och i balansräkningen. Ett typiskt investeringslån kan vara att lägga om taket eller renovera hissarna. Inom investeringslån finns kategorin gröna lån som dessutom syftar till att minska fastighetens miljöpåverkan.

Begär offert