Skip links

Räntekartan

Över 5.000 föreningar har redan anslutit sig till vår räntekarta!
Ange din nuvarande ränta och ladda upp din årsredovisning så bidrar du till att bygga upp SoliFasts räntekarta. Vi kontaktar dig och ger dig en indikation på hur din förenings ränta ligger i förhållande till andra föreningar.