Skip links

Rörlig eller fast ränta

Ska man binda eller lämna räntan rörlig i ekonomiskt oroliga tider?

I ekonomiskt oroliga tider kan det vara värt att fundera på vad det innebär att ha rörlig ränta eller att binda räntan för en bostadsrättsförening. Hur påverkar den senaste tidens rörelser på börsen räntekurvan?

 

De senaste veckorna har Stibor, det vill säga bankernas ränta för att låna ut till varandra (och således, något förenklat, deras kapitalkostnad) gått upp trots att Riksbankens reporänta har sänkts. Det beror på den osäkerhet som frambringats av coronaviruset.  Värt att notera är dock att räntekurvan de senaste åren varit mycket platt. Det betyder att det funnits en förväntan i marknaden på att räntorna kommer att ligga lågt under flera år framöver, antingen för att man väntat sig en lågkonjunktur, som förr eller senare alltid kommer, eller för att läget med låga räntor efter finanskrisen under slutet av 00-talet börjat normaliseras i likhet med vad Japan upplevde under 90-talet.

Det är möjligt att vi nu står inför en lågkonjunktur där det går lite sämre än vanligt för ekonomin. Det betyder att Riksbanken kommer att vilja hålla ränteläget på en låg nivå, för att uppmuntra till investeringar och få igång ekonomin igen. Eftersom ytterligare räntesänkningar kan vara att vänta rekommenderar vi på SoliFast att bostadsrättsföreningar väljer rörlig ränta för sina lån. Då får man ta del av sänkningen om eller när den kommer.

Om man som förening däremot tror att räntan kommer att gå upp under den period man vill binda på kan det vara en bra idé att binda sin ränta. Binda räntan har dessutom fördelen av att stabilisera föreningens kassaflöde, så att man kan hålla en stabil avgift och inte hastigt behöver öka avgiften om räntan på föreningens rörliga lån skulle öka i snabb takt.

De senaste årtiondenas historiska erfarenhet visar dock att de som valt rörlig ränta ofta kommit undan med lägre kostnader över tid. Det är inte säkert att det sambandet kommer fortsätta hålla i framtiden, men att binda räntan har alltså inneburit att man betalat lite extra som en kostnad för att ha lägre risk och stabilare kassaflöden i föreningen. Vissa föreningar som har en pressad ekonomisk situation (och som alltså inte kan hantera en plötslig kostnadsökning utan negativa konsekvenser för medlemmarnas ekonomi) bör därför överväga att binda räntan även om de inte tror att räntan kommer gå upp i framtiden. Är föreningens ekonomi god med marginaler eller en full kassa rekommenderar vi dock att man väljer rörlig ränta för sitt lån.

Det är dock bra att komma ihåg att föreningens räntekostnader generellt är kopplade till Stibor, inte Riksbankens reporänta. Stibor följer ofta reporäntan ungefärligt, men ibland kan den avvika från reporäntan. Ett exempel på det är de senaste veckorna, då Riksbanken sänkt räntan men Stibor, och således även kapitalkostnaden för att låna ut pengar, har gått upp som en följd av osäkerheten i ekonomin. Det mest troliga är att Stibor på sikt närmar sig reporäntan, men vi kan se en tid av osäkerhet tills krisen stabiliserar sig.

Det skadar aldrig att ta in en extra offert för att se vad kreditgivare kan erbjuda när det är dags att refinansiera föreningens lån. Om er förening vill veta vad vi på SoliFast kan erbjuda för fast eller rörlig ränta, skicka gärna in en låneansökan så återkommer vi med offert på era lån.

Oscar C.A. Anderson
Kreditchef Solifast

Begär offert