• White LinkedIn Icon
  • SoliFast Facebook

E-post:

Avgiften till föreningen är ofta en av de största privatekonomiska utgifterna för era medlemmar varje månad. Genom att hushålla mer effektivt med föreningens resurser går det att hålla kostnaderna nere och således göra det enklare att sänka avgiften i framtiden. Läs mer...

Det kan vara svårt att förhandla om räntor med en bank som är mycket större än er bostadsrättsförening. Därför kan det vara bra att ta med sig några tips in i förhandlingen för att göra det enklare att sänka era kostnader. Här följer saker att tänka på när ni i styrelsen ska omförhandla räntan i er bostadsrättsförening. Läs mer...