Skip links

Efter att föreningen accepterat offerten görs en kreditprövning och därefter får föreningen skuldbrev och dokument för flytt/lösen av tidigare lån. All identifikation sker via BankID för en smidig process.

Föreningen har självfallet en personlig handläggare genom hela processen.

Detta gör ni enkelt genom att klicka här på offertförfrågan.

Nej, i grunden är det långivaren som tar en risk när pengar lånas ut.

SoliFast är ett finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen. Detta innebär att vi följer Finansinspektionens regler för hur vår verksamhet ska bedrivas. KPMG genomför internrevision och vi har även en intern compliancefunktion som säkerställer att alla regel följs löpande.

Pensionsförvaltaren Alecta står som garant för det kapital som SoliFast lånar ut, via bolaget Solifast Finansiering KB, som Alecta äger.

Våra grundkrav för att ni som bostadsrättsförening ska kunna beviljas lån hos oss är:

Belåningsgrad upp till 50% av marknadsvärde.
10 lägenheter eller fler per förening.

SoliFast har ingen undre gräns för lånestorlek.

Nej. Vi har varken uppläggnings- eller aviavgifter.

Nej, SoliFast tillämpar inga krav på amortering.

Pantbrev utfärdas som ett bevis för att en inteckning har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning, ägararkivet. Ett pantbrev är en säkerhet för den som ger ut bostadslånet.

Finns det redan befintliga pantbrev i fastigheten som motsvarar lånebeloppet behövs inget nytt pantbrev utfärdas.