Skip links

Vanliga frågor

Visionen bakom SoliFast är att erbjuda bostadsrättsföreningar den ränta de förtjänar genom en effektiv organisation och upplåning på ett långsiktigt sätt. SoliFast är ett initiativ av Collector Ventures och Johan Lundberg, VD i SoliFast. Vi samarbetar även med större pensionsförvaltare för finansieringen av vår utlåning.

Strukturen för finansiering av lånen är uppbyggd på ett sätt som säkerställer lägre kostnader genom ett nischat erbjudande. Vi har skapat en organisation som medför kostnadseffektiva arbetsprocesser i en miljö baserad på tekniska lösningar. SoliFast lånar bara ut pengar till bostadsrättsföreningar och har ingen inlåning.

För dig som kund är det ingen märkbar skillnad – annat än en bättre ränta. Vi använder generellt samma allmänna villkor som storbankerna utan några otrevliga överraskningar i det finstilta.

SoliFast Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Detta innebär att vi följer Finansinspektionens regler för hur vår verksamhet ska bedrivas. KPMG genomför internrevision och vi har en intern compliancefunktion som säkerställer regelefterlevnad löpande.

Så länge belåningsgraden av fastigheten understiger 50% har ni möjlighet att lägga hela er lånestock hos oss på SoliFast.

SoliFast samarbetar med pensionsfonder, försäkringsbolag och stora kapitalägare för att erbjuda kapitalet vi lånar ut.

Våra grundkrav för att ni som bostadsrättsförening ska kunna beviljas lån hos oss är:

  • Belåningsgrad upp till 50%
  • Lån per kvadratmeter upp till 14 500 kr
  • 10 lägenheter eller fler per förening


SoliFast har ingen undre gräns för lånestorlek.

Vi har en enkel process för att bli kund som guidar dig varje steg på vägen. Vi ger er en lista på de dokument vi behöver från er bostadsrättsförening. När ni skickat in dem sköter vi allt fram tills det är dags att skriva på lånet.

Ja, som kund hos oss får ni alltid en personlig kontaktperson som ni kan kontakta kring alla era ärenden eller frågor.

Det går alltid bra att lösa in ett lån, antingen genom att betala av lånet eller genom att lösa det med ett annat lån i en bank. Om ni har bundit upp lånet och vill lösa det i förtid utgår dock en ränteskillnadsersättning i enlighet med våra allmänna villkor.